Free Learning Thai
. . . . .

LEZIONE 2


PRONUNCIA
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu
Lunedi - Martedý - Mercoledý - Giovedi - Venerdý
Wantjan - Wanangkaan - Wanphoed- Wanpaareuhad- Wansoek
Sabato - Domenica
Wansaauw - Wanaathied
Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile
Makaraakhom - Khoempaaphan - Mienaakhom - Meesaajoen
Maggio - Giugno - Luglio - Agosto
Proedsapaakhom - Mietoenaajoen - Karakkadaakhom - Singhaakhom
Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre
Kanjaajoen - Toelaakhom - Phrutsatjikaajoen - Tanwaakhom


Ieri
Moeawaannie
Oggi - Oggi andiamo a Bangkok
Wannie - Wannie rauw paaj tie Bangkok
Domani - Domani andremo a Pattaya
Proengnie - Proengnie rauw paaj tie Pattaya
Il giorno dopo domani - dopodomani vado a Sakeo
Wanmaaroenie - Wanmaaroenie phom paaj tie Sakeo


Giorno - Oggi
Wan - Wannie
Settimana - Questa settimana - La prossima settimana - La settimana scorsa
Sapadaa (= Aatiet) - Sapadaanie (= Aatietnie) - Sapadaanaa (= Aatietnaa) - Sapadaatieleaw (= Aatietieleaw)
Mese - Questo mese - Il mese prossimo - Mese precedente
Duan - Duannie - Duannaa - Duantieleaw
Anno - Quest'anno - Il prossimo anno - Anno precedente
Pie - Pienie - Pienaa - Pietieleaw
La prossima settimana andrò a Rayong
Sapadaanaa (= aatietnaa) phom (= uomo) paaj tie Rayong
L'anno prossimo andrò in Vietnam
Pienaa tsjan (= donna) paaj tie Vietnam


Prima - Secondo - Terzo - 4. - 5. (...)
Tienoeng - Tiesong - Tiesaam - Tiesie - Tiehaa (...)
26. - 27. - 28. - 29. - 30.
Tiejiesibhok - Tiejiesibtjed - Tiejiesibpeid - Tiejiesibkaauw - Tiesaamsib


Che giorno è oggi?
Wannie wantie towraaj?
E '1 gennaio
Wantie noeng makaraakhom
Lunedi, gennaio 2
Wantjan tiesoong makaraakhom
Mercoledý, 25 settembre
Wanphoed tiejiesibhaa khanjaajoenPATTAYA / Floating Market

PATTAYA / Floating Market