Free Learning Thai
. . . . .

LEZIONE 22

MASSAGGIO


PRONUNCIA
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Sono stanco
Tsjan (Phom) roesuk moeaaj - Tsjan (Phom) moeaaj
Il mio corpo stanco
Tsjan (Phom) roesuk poewad moeaaj - Tsjan (Phom) poewad moeaaj
Il mio piede fa male
Taauw khongtsjan (khongphom) tjeb
Taauw khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb taauw
Tsjan (Phom) roesuk poewad taauw
La mia schiena fa male
Lang khongtsjan (khongphom) tjeb
Lang khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb lang
Tsjan (Phom) roesuk poewad lang
La mia gamba fa male
Khaa khongtsjan (khongphom) tjeb
Khaa khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb khaa
Tsjan (Phom) roesuk poewad khaa
Il mio braccio fa male
Khein khongtsjan (khongphom) tjeb
Khein khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb khein
Tsjan (Phom) roesuk poewad khein


Massaggio
Noewad
Voglio (1) andare (2) a fare un massaggio
Tsjan (Phom) jaak (1) paaj (2) noewad
Tsjan (Phom) tongkaan (1) paaj (2) noewad
Voglio (1) avere un massaggio
Tsjan (Phom) tongkaan (1) noewad
Tsjan (Phom) jaak (1) noewad
Quanto costa ?
Raakaa tauwraaj ?
300 Bath
Saam rooj Bath


Che massaggio vuoi avere ?
Khoen tongkaan noewad araaj ?
Khoen tongkaan noewad beib naaj ?
Voglio un massaggio con l'olio
Tsjan (Phom) tongkaan noewad naaman
Tsjan (Phom) jaak noewad naaman
Voglio un massaggio tailandese
Tsjan (Phom) tongkaan noewad pheinboraan
Tsjan (Phom) jaak noewad pheinboraan
Solo
Jaangdiauw - Khei jaangdiauw
Solo (1) massaggio ai piedi
Noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
Voglio solo (1) massaggio ai piedi
Tsjan (Phom) tongkaan noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
Tsjan (Phom) jaak noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
Solo (1) le mie gambe
Noewad khei (1) khaa jaangdiauw (1)
Solo (1) la mia testa
Noewad khei (1) hoea jaangdiauw (1)
Voglio un massaggio corpo completo (1)
Tsjan (Phom) tongkaan noewad thangtoewa (1)CHIANG MAI

CHIANG MAI