Free Learning Thai
. . . . .

LEZIONE 20

CORPO UMANO


PRONUNCIA
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Testa - (1) Capelli
Hoea - Pom
(2) Fronte
Naaphaak
Faccia
Naa
(3) Orecchio - Orecchie
Hoe - Hoe soong khaang
(4) Guancia
Kheem - Keem soong kgaang
(5) Occhio - Occhi
Taa - Taa soong khaang
(6) Naso
Tsjamoek
(7) Bocca
Paak
(8) Labbro - Labbra
Rimfiepaak
(9) Mento
Kaang
(10) Gola
Khoo
(11) Pomo d'Adamo
Loekradeuak
(12) Spalla
Hoealaaj
(13) Petto
Naaok
(14) Seno
Nom - Nom soong khaang
(15) Braccio
Khein - Khein soong khaang
(16) Gomito
Khoosook
Pene
Antha - Kradoo - Ham

Vagina
Hie - Hooj - Mhoo - Pi
(18) Ombelico
Saduu
(19) Addome
Thoongnooj
(20) Coscia
Khaaon
(21) Gamba
Khaa - Khaa soong khaang
(22) Ginocchio
Hoeakauw
(23) Calf
Biekheng
(24) Caviglia
Khootaauw
(25) Piede - Piedi
Taauw- Taauw soong khaang


Mano
Mouu
Polso
Khomouu
Dito
Nieuwmouu
Pollice
Nieuwpong - Hoewa meimouu
Indice
Nieuwtsjie
Middle finger
Nieuwklaang
Anulare
Nieuwnaang
Mignolo
NieuwkoojPATTAYA

PATTAYA