vlag
Free Learning Thai
vlag
. . . . .

vlag
LESSON 31

I DON'T WANT


PRONUNCIATION
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


You don't want to go to a restaurant
Khoen maaj jaak tja paaj tie raanahaan
Khoen maaj tongkaan tja paaj tie raanahaan
You don't want to buy a black trouser
Khoen maaj jaak tja suu kangkeeng-kaajaaw sie dam
Khoen maaj tongkaan tja suu kangkeeng-kaajaaw sie dam
You don't want to drink coffee with milk and sugar
Khoen maaj jaak tja deum kaaffee saaj nom kap naamtaan
Khoen maaj tongkaan tja deum kaaffee saaj nom kap naamtaan
You don't want to rent an expensive hotelroom
Khoen maaj jaak tja tsjauw roongreim peing
Khoen maaj tongkaan tja tsjauw roongreim peing
You don't want to ride to my father
Khoen maaj jaak tja khabrot paaj-ha phoo khongtsjan (khongphom)
Khoen maaj tongkaan tja khabrot paaj-ha phoo khongtsjan (khongphom)
You don't want to eat fried rice
Khoen maaj jaak tja kin (taan) khaauwpad
Khoen maaj tongkaan tja kin (taan) khaauwpad


He doesn't want to speak Thai
Khauw maaj jaak tja poed pasaa Thai
Khauw maaj tongkaan tja poed pasaa Thai
He doesn't want to sleep in a small bed
Khauw maaj jaak tja noon naaj tiang lek
Khauw maaj tongkaan tja noon naaj tiang lek
He doesn't want to understand her
Khauw maaj jaak tja kauwtsjaaj theu
Khauw maaj tongkaan tja kauwtsjaaj theu
He doesn't want to sit with me
Khauw maaj jaak tja nang kap tsjan (phom)
Khauw maaj tongkaan tja nang kap tsjan (phom)
He doesn't want to swim in a swimming pool
Khauw maaj jaak tja waajnaam naaj sawaajnaam
Khauw maaj tongkaan tja waajnaam naaj sawaajnaam
He doesn't want to smoke a cigarette
Khauw maaj jaak tja soeb boerie
Khauw maaj tongkaan tja soeb boerieJOMTIEN
FOTO (c) Nick Steemans
JOMTIEN