Free Learning Thai
. . . . .

LESSON 22

MASSAGE


PRONUNCIATION
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


I'm tired
Tsjan (Phom) roesuk moeaaj - Tsjan (Phom) moeaaj
My body is tired
Tsjan (Phom) roesuk poewad moeaaj - Tsjan (Phom) poewad moeaaj
My feet hurt
Taauw khongtsjan (khongphom) tjeb
Taauw khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb taauw
Tsjan (Phom) roesuk poewad taauw
My back hurts
Lang khongtsjan (khongphom) tjeb
Lang khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb lang
Tsjan (Phom) roesuk poewad lang
My legs hurt
Khaa khongtsjan (khongphom) tjeb
Khaa khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb khaa
Tsjan (Phom) roesuk poewad khaa
My arms are aching
Khein khongtsjan (khongphom) tjeb
Khein khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb khein
Tsjan (Phom) roesuk poewad khein


Massage
Noewad
I want (1) to go (2) to a massage
Tsjan (Phom) jaak (1) paaj (2) noewad
Tsjan (Phom) tongkaan (1) paaj (2) noewad
I want (1) a massage
Tsjan (Phom) tongkaan (1) noewad
Tsjan (Phom) jaak (1) noewad
How much does it cost ?
Raakaa tauwraaj ?
300 Bath
Saam rooj Bath


What kind of massage do you want ?
Khoen tongkaan noewad araaj ?
Khoen tongkaan noewad beib naaj ?
I want an oil massage
Tsjan (Phom) tongkaan noewad naaman
Tsjan (Phom) jaak noewad naaman
I want a Thai massage
Tsjan (Phom) tongkaan noewad pheinboraan
Tsjan (Phom) jaak noewad pheinboraan
Only
Jaangdiauw - Khei jaangdiauw
Only (1) foot massage
Noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
I just want a foot massage
Tsjan (Phom) tongkaan noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
Tsjan (Phom) jaak noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
Only (1) my legs
Noewad khei (1) khaa jaangdiauw (1)
Only (1) my head
Noewad khei (1) hoea jaangdiauw (1)
I want a full (1) body massage
Tsjan (Phom) tongkaan noewad thangtoewa (1)CHIANG MAI

CHIANG MAI