Free Learning Thai
. . . . .

LES 11

HONGER EN ETEN (2)UITSPRAAK
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Wil
Tongkaan - Kho - Jaak daaj
Een tafel (1) voor (2) hoeveel (3) ?
Khoen tongkaan tho (1) saamrab (2) kietan (3) ?
Kan ik een tafel (1) voor (2) twee (3) personen (4) hebben ?
(Vrouw:) Tsjan kho (tongkaan) tho (1) saamrab (2) soong (3) khon (4) daaj maaj ?
(Man:) Phom kho (tongkaan) tho saamrab soong khon daaj maaj ?
Volg mij aub ?
(Vrouw:) Taam tsjan mathaannie kha ?
(Man:) Taam phom mathaannie krab ?
Mag ik hier zitten ?
Tsjan (Phom) nang tienie daaj maaj ?
Tsjan (Phom) kho nang tienie daaj maaj ?
Mag ik binnen zitten ? - Mag ik buiten zitten ?
Phom (kho) nang khangnaaj daaj maaj ? - Phom (kho) nang khangnook daaj maaj ?
Mag ik binnen eten ? - Mag ik buiten eten ?
Tjsan (kho) kin khangnaaj daaj maaj ? - Tjsan (kho) kin khangnook daaj maaj ?
Waar wil jij zitten ?
Khoen tongkaan nang tienaaj ?
Heb jij een rokersplaats ?
Khoen mie tie tiesoeboerie daaj maaj ?
Kan ik aan (1) het verster (2) zitten (3) ?
Tsjan (Phom) kho (= tongkaan) nang (3) klaaj (1) naataang (2) daaj maaj ?


Wat wil jij eten ?
Khoen tongkaan dja kin araaj ?
Khoen tongkaan dja taan araaj ?
Khoen tongkaan kin araaj ?
Khoen tongkaan taan araaj ?
Kan ik de menu (1) even (2) zien (3) ?
Tsjan (Phom) kho (= tongkaan) doe (3) meenoe (1) nooj (2) daaj maaj ?
Ik wil dit (hier) hebben
Tsjan (Phom) tongkaan annie
Tsjan (Phom) jaak daaj annie
Breng aub (...)
Tsjuaaj auwmaa
Ik wil rijst - gebakken rijst
Tsjan (Phom) tongkaan khaauw - khaauwpad
Tsjan (Phom) jaak daaj khaauw - khaauwpad
Spicy - Niet spicy
Phed - Maaj phed
Kan ik het zout hebben ?
Tsjan (Phom) kho kluua daaj maaj ?
Kan ik de peper hebben ?
Tsjan (Phom) kho prikthaaj daaj maaj ?
Kan ik een lepel krijgen ? - Vork - Mes
Tsjan (Phom) kho tsjoon daaj maaj ? - Som - Mied
Het eten is lekker
Ahaan arooj maak
Ik heb goed gegeten
Tsjan (Phom) kin (taan) daaj je
Tsjan (Phom) kin (taan) daaj je maak
Tsjan (Phom) kin (taan) daaj maakCHIANG MAJ

CHIANG MAJ