Free Learning Thai
. . . . .

LES 4

IK, JIJ, HIJ ...UITSPRAAK
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu
Ik (vrouw)
Tsjan
Ik (man)
Phom
Jij
Khoen
Zij (vrouw)
Theu
Hij (man)
Khauw
Wij (Ik en jij)
Raw
Wij (Ik en jij en anderen)
Phoeakraw
Jullie
Phoeakkhoen
Zij (mannen en vrouwen)
Phoeakkhauw
Zij (vrouwen)
PhoeaktheuIk ga - versta - praat - zit - kom
(Vrouw:) Tsjan paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
(Man:) Phom paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
Jij gaat - verstaat - praat - zit - komt
Khoen paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
Hij gaat - verstaat - praat - zit - komt
Khauw paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
Zij gaat - verstaat - praat - zit - komt
Theu paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
Wij gaan - verstaan - praten - zitten - komen
(Ik en jij:) Raw paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
(Ik en anderen:) Phoeakraw paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
Jullie gaan - verstaan - praten - zitten - komen
Phoeakkhoen paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
Zij gaan - verstaan - praten - zitten - komen
(Mannen en vrouwen:) Phoeakkhauw paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maa
(Vrouwen:) Phoeaktheu paaj - kauwtsjaaj - phoed - nang - maaFILMS ON THE INTERNET


THAI PERSONAL PRONOUN


THAI PERSONAL PRONOUN 2


THAI PERSONAL PRONOUN


THAI PERSONAL PRONOUN


THAI PERSONAL PRONOUN


HOW TO SAY I AND YOU


VERB LEARN - HE / SHE / IT
PATTAYA

PATTAYA