Free Learning Thai
. . . . .

LES 25

WERKWOORDEN - GAAN


UITSPRAAK
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Ik
Tsjan / Phom
Jij
Khoen
Hij
Khauw
Zij
Theu
Wij
Raw
Zij
Poeerkhauw


Gaan
Paaj
Wij gaan iets drinken - Wij gaan iets eten
Raw paaj deum araaj - Raw paaj taan araaj
Gaan naar
Paaj tie
Ik ga naar Bangkok - naar een bar - naar een restaurant
Tsjan (Phom) paaj tie Bangkok - tie bar - tie raanahaan

Ik ga naar huis
Tsjan (Phom) paaj tie baan - Tsjan (Phom) paaj baan
Terug gaan
Tjaklab paaj
Wanneer ga jij terug ?
Moearaaj khoen tjaklab paaj ?
Terug gaan naar
Tjaklab paaj tie
Wanneer ga jij terug naar huis ?
Moearaaj khoen tjaklab paaj tie baan ?
Moearaaj khoen tjaklab baan ?
Jij gaat terug naar Italie
Khoen tjaklab paaj tie Italie
Wanneer ga jij terug Bangkok ?
Moearaaj khoen tjaklab paaj tie Bangkok ?
Naar boven gaan
Khun paaj khangbon
Wij gaan naar boven
Raw khun paaj tie khangbon
Naar beneden gaan
Loong paaj khaanglaang
Wij gaan naar beneden
Raw loong paaj tie khaanglaang
De lift gaat naar beneden
Lift loong paaj (tie) khaanglaang


Komen
Maa
Wanneer kom jij ?
Moearaaj khoen dja maa ?
Komen uit/ van
Maa djaak
Ik kom uit Belgie
Tsjan (Phom) maa djaak Belgium
Aankomen
Maa thoeng
Wanneer kom jij aan ?
Khoen maa thoeng moearaaj ?


Wandelen
Deun
Ik wandel
Tsjan (Phom) deun
Wandelen naar
Deun paaj tie
Ik wandel naar het restaurant
Tsjan (Phom) deun paaj tie raanahaan
Ik wandel naar de zee
Tsjan (Phom) deun paaj tie thalee
Ik wandel naar huis
Tsjan (Phom) deun paaj tie baan
Terug wandelen naar
Deun klab paaj tie
Ik wandel terug naar huis
Tsjan (Phom) deun klab paaj tie baan


Lopen
Wing
Ik loop
Tsjan (Phom) wing
Lopen naar
Wing paaj tie
Ik loop naar de bar
Tsjan (Phom) wing paaj tie bar
Ik loop naar huis
Tsjan (Phom) wing paaj tie baan
Terug lopen
Wing klab paaj tie
Ik loop terug naar huis
Tsjan (Phom) wing klab paaj tie baan


Gaan in
Khauw paaj
Ik ga in de WC - Ik ga in de lift
Tsjan (Phom) khauw hongnaam - Tsjan khauw lift
Ik ga in de slaapkamer
Tsjan (Phom) khauw paaj tie hongnoon
Gaan uit
Ook djaak
Ik ga uit de lift
Tsjan (Phom) ook djaak lift
Gaan uit
Ook paaj
Ik ga uit
Tsjan (Phom) ook paajPATTAYA

PATTAYA