Free Learning Thai
. . . . .

LES 24

GEHUWD - KINDEREN


UITSPRAAK
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Gehuwd - Ongehuwd
Thengngaang - Sood
Ik ben gehuwd - Ik ben niet gehuwd
Tsjan (Phom) thengngaan leauw - Tsjan (Phom) jangmaaj thengngaan
Ik ben ongehuwd
Tsjan (Phom) jang sood - Tsjan (Phom) pen sood
Tsjan (Phom) jang pen sood


Echtgenoot
Saamie - Phoewa
Noen is (1) mijn echtgenoot
Noen pen (1) saamie khongtsjan
Noen khuu (1) saamie khongtsjan
De naam (1) van mijn echtgenoot is Noen
Saamie khongtsjan tsjuu (1) Noen
Echtgenote
Palajaa - Mieja
Phoon is (1) mijn echtgenote
Phoon pen (1) palajaa khongphom
Phoon khuu (1) palajaa khongphom
De naam (1) van mijn echtgenote is Phoon
Palajaa khongphom tsjuu (1) Phoon
Noen is (1) mijn tweede (2) echtgenoot (man) (3) - Derde
Noen pen (1) saamie (3) khon tiesoong (2) khongtsjan - Tiesaam
Noen khuu (1) saamie (3) khon tiesoong (2) khongtsjan - Tiesaam
Phoon is mijn tweede echtgenote (vrouw)
Phoon pen palajaa khon tiesoong khongphom
Phoon khuu palajaa khon tiesoong khongphom
Jonger - Ouder
Noojkwaa - Maakwaa
Mijn vrouw is vijf jaar (1) jonger (3) dan mij
Palajaa khongphom aajoe noojkwaa (3) phom haapie (1)
Mijn man is vijf jaar ouder dan mij
Saamie khongtsjan aajoe maakwaa tsjan haapie
Ik ben (al) (1) gescheiden (2)
Tsjan (Phom) jaa (2) leauw (1)


Onze kinderen - Mijn kinderen
Loek khongraw - Loek khongtsjan (khongphom)
Zoon Dochter
Loektsjaaj - loeksaaw
Ik heb (1) vier (2) kinderen (3)
Tsjan (Phom) mie (1) loek (3) sie (2) khon
Ik heb twee jongens en (1) drie meisjes
Tsjan (Phom) mie loektsjaaj soong khon leauwkoo (1) loeksaaw saam khonPATTAYA

PATTAYA