Free Learning Thai
. . . . .

LES 22

MASSAGE


UITSPRAAK
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Ik ben moe
Tsjan (Phom) roesuk moeaaj - Tsjan (Phom) moeaaj
Mijn lichaam is moe
Tsjan (Phom) roesuk poewad moeaaj - Tsjan (Phom) poewad moeaaj
Mijn voeten doen pijn
Taauw khongtsjan (khongphom) tjeb
Taauw khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb taauw
Tsjan (Phom) roesuk poewad taauw
Mijn rug doet pijn
Lang khongtsjan (khongphom) tjeb
Lang khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb lang
Tsjan (Phom) roesuk poewad lang
Mijn benen doen pijn
Khaa khongtsjan (khongphom) tjeb
Khaa khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb khaa
Tsjan (Phom) roesuk poewad khaa
Mijn armen doen pijn
Khein khongtsjan (khongphom) tjeb
Khein khongtsjan (khongphom) poewad
Tsjan (Phom) roesuk tjeb khein
Tsjan (Phom) roesuk poewad khein


Massage
Noewad
Ik wil (1) naar een massage gaan (2)
Tsjan (Phom) jaak (1) paaj (2) noewad
Tsjan (Phom) tongkaan (1) paaj (2) noewad
Ik wil (1) een massage hebben
Tsjan (Phom) tongkaan (1) noewad
Tsjan (Phom) jaak (1) noewad
Hoeveel kost dat ?
Raakaa tauwraaj ?
300 Bath
Saam rooj Bath


Welke soort massage wil je ?
Khoen tongkaan noewad araaj ?
Khoen tongkaan noewad beib naaj ?
Ik wil oliemassage
Tsjan (Phom) tongkaan noewad naaman
Tsjan (Phom) jaak noewad naaman
Ik wil Thai massage
Tsjan (Phom) tongkaan noewad pheinboraan
Tsjan (Phom) jaak noewad pheinboraan
Alleen
Jaangdiauw - Khei jaangdiauw
Alleen (1) voetmassage
Noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
Ik wil alleen (1) voetmassage
Tsjan (Phom) tongkaan noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
Tsjan (Phom) jaak noewad khei (1) taauw jaangdiauw (1)
Alleen (1) mijn benen
Noewad khei (1) khaa jaangdiauw (1)
Alleen (1) mijn hoofd
Noewad khei (1) hoea jaangdiauw (1)
Ik wil een volledige (1) bodymassage
Tsjan (Phom) tongkaan noewad thangtoewa (1)CHIANG MAI

CHIANG MAI