Free Learning Thai
. . . . .

LES 21

IK HEB PIJN


UITSPRAAK
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu


Pijn
Poewad / Tjeb
Hoofdpijn
Poewad hoewa
Ik heb hoofdpijn
Tsjan (Phom) poewad hoewa
Buikpijn
Poewad thoong / Tjeb thoong
Ik heb buikpijn
Tsjan (Phom) poewad thoong / Tsjan (Phom) tjeb thoong
Ik heb diarree
Tsjan (Phom) thoong sieja
Rugpijn
Poewad lang / Tjeb lang
Ik heb rugpijn / Mijn rug doet pijn
Tsjan (Phom) poewad lang
Tjsan (Phom) tjeb lang
Mijn arm doet pijn
Tsjan (Phom) poewad khein / Tsjan (Phom) tjeb khein
Mijn arm is gebroken
Khein tsjan (phom) hak
Mijn arm ziet blauw
Khein tsjan (phom) tsjam
Is mijn arm gebroken ?
Khein tsjan (phom) hak roeplaauw (= dit is een vraag) ?
Khein khongtsjan (khongphom) hak roeplaauw (= dit is een vraag) ?
Tandpijn
Poewad fan
Ik heb tandpijn / Mijn tand doet pijn
Tsjan (Phom) poewad fan


Dokter
Mhoo
Waar (1) kan (2) ik een dokter (3) vinden (4) ?
Tsjan (Phom) tja (2) haa (4) mhooa (3) daaj tienaaj (1) ?
Waar kan ik een tandarts vinden ?
Tsjan (Phom) tja haa mhooa fan daaj tienaaj ?
Waar kan ik een oogarts vinden ?
Tsjan (Phom) tja haa mhooa taa daaj tienaaj ?
Waar kan ik een oorarts vinden ?
Tsjan (Phom) tja haa mhooa hoe daaj tienaaj ?RAYONG

RAYONG