Free Learning Thai
. . . . .

LEÇON 2

JOURS - MOIS


PRONONCIATION
a Wan aa Saam auw Kaauw
e Tjed ee Kaffee ei Peid
i Sib ie Jiesib oe Noeng
o Pom oo Soong aaj Paaj
u Paluhat uu Tsjuu
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
Wantsjan - Wanangkaan - Wanpoet - Wanparuhat - Wansoek
Samedi - Dimanche
Wansaaw - Wanaatit
Janvier - Février - Mars - Avril
Makaraakhom - Koempaaphan - Mienaakhom - Meesaajoen
Mai - Juin - Juillet - Août
Phroedsapaakhom - Mietoenaajoen - Karakkadaakhom - Singhaakhom
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
Kanjaajoen - Toelaakhom - Phrutsatjikaajoen - Tanwaakhom


Hier
Moeawaannie
Aujourd'hui - Aujourd'hui, nous allons à Bangkok
Wannie - Wannie rauw paaj tie Bangkok
Demain - Demain nous allons à Pattaya
Proengnie - Proengnie rauw paaj tie Pattaya
Après-demain - Après-demain, je vais à Sakeo
Wanmaaroenie - Wanmaaroenie phom paaj tie Sakeo


Jour - Aujourd'hui
Wan - Wannie
Semaine - Cette semaine - La semaine prochaine - La semaine dernière
Sapadaa (= Aatiet) Sapadaanie (= Aatietnie) Sapadaanaa (= Aatietnaa) Sapadaatieleaw (= Aatietieleaw)
Mois - Ce mois-ci - Le mois prochain - Le mois précédent
Duan Duannie Duannaa Duantieleaw
Année - Cette année - l'année prochaine - l'année précédente
Pie Pienie Pienaa Pietieleaw
La semaine prochaine je (= homme) vais à Rayong
Sapadaanaa (= aatietnaa) phom paaj tie Rayong
L'année prochaine, je vais (= femme) au Vietnam
Pienaa tsjan paaj tie Vietnam


1. - 2. - 3. - 4. - 5. (...)
Tienoeng - Tiesong - Tiesaam - Tiesie - Tiehaa (...)
26. - 27. - 28. -29. - 30.
Tiejiesibhok - Tiejiesibtjed - Tiejiesibpeid - Tiejiesibkaauw - Tiesaamsib


Quel jour on est aujourd'hui ?
Wannie wantie towraaj ?
C'est le 1. Janvier
Wantie noeng makaraakhom
Lundi, Janvier 2
Wantjan tiesoong makaraakhom
Mercredi, Septembre 25
Wanphoed tiejiesibhaa khanjaajoen


PATTAYA / Floating Market

PATTAYA / Floating Market